Kamenické práce

Kamenictví je řemeslný obor, jehož náplní je opracování kamene. Kameník vytváří kamenné práce většinou průmyslovějšího charakteru. Musí zvládat opracování kamenných útvarů, většinou pravidelných, musí ovládat nástroje a jejich používání v kamenictví. Součástí práce kameníka je též zvládnutí kamenořezu, což je geometrické zobrazení a provedení prostorových tvarů složitějších kamenných prvků stavebních konstrukcí, jako jsou různé části kleneb apod.

Druhy činnosti

  • dlažby
  • obklady
  • kamenické zdivo
  • přizdívky z pískovce, břidlice a žuly